Administratief medewerker

(contract onbepaalde duur - voltijds) + wervingsreserve

Uw uitdaging

De administratief medewerker is een cruciale schakel binnen de werking van de stad en het OCMW. Deze medewerkers zorgen ervoor dat de bezoeker op alle vlakken op een professionele en klantvriendelijke wijze wordt onthaald. De uit te voeren taken kunnen verschillen afhankelijk van de dienst waarbinnen men tewerkgesteld wordt. De kans is evenwel reëel dat de volgende opdrachten deel uitmaken van het takenpakket: beantwoorden van telefonische oproepen, beantwoorden van e-mails, kassaverwerking, administratieve taken (opmaak van brieven, mailings, vergaderverslagen van o.a. bestuursorganen), dossierbeheer, vergunningen, ticketverkoop, balie en snelbalie werk, planning, afleveren documenten, werken met algemene en specifieke programma's en softwarepakketten, front- en backoffice opdrachten, ondersteuning directie en andere leidinggevenden, registratie poststukken, organisatie plechtigheden, uitwisseling informatie, correcte doorverwijzing naar de juiste instanties, promoten en organiseren van activiteiten en evenementen, financiële verrichtingen en facturatie, stockbeheer, opvolging wet- en regelgeving, teamoverleg, opmaken jaarverslagen en communicatiemateriaal, beheer van reservaties, klasseren en archiveren, meedenkene en overleggen mbt het verbeteren van de dienstverlening,.... en dit op verschillende diensten: Archief, Cultuur, Bibliotheek, Burgerzaken, Teseum.... 

Uw profiel

In het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld.

Bijkomende informatie

personeelsdienst@stadtongeren.be 

Ons aanbod

 • voltijds contract - onbepaalde duur
 • barema C1/C3: 2.258,22 - 4.133,13 euro bruto/maand
 • interessante functionele geldelijke loopbaan
 • vakantie- en eindejaarstoelage
 • maaltijdcheques van 7,50 euro
 • aantrekkelijke hopspitalisatieverzekering
 • significante aanvullende pensioenregeling
 • fietsvergoeding
 • terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • bijkomende financiële voordelen en ondersteuning GSD-V
 • 33 verlofdagen
 • 14 feestdagen
 • verschillende dienstvrijstellingen
 • verscheidene mogelijkheden tot vorming en opleiding

Interesse?

Stuur uw kandidatuur uiterlijk op 30 maart 2023 in, vergezeld van het sollicitatieformulier, een motivatiebrief, een cv met foto, kopie van het vereiste diploma en het rijbewijs naar:

College van Burgemeester en Schepenen, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren of afgeven bij de personeelsdienst of per e-mail naar: personeelsdienst@stadtongeren.be .