Bacterievuur

Bacterievuur is een bacteriële plantenziekte die zonder tijdig optreden grote gevolgen kan hebben voor de Limburgse fruitteelt, boomkwekerijen en sierteeltsector, openbaar groen en privétuinen.

Tot einde 2019 was er een wettelijke verplichting om bacterievuur te melden en te bestrijden, alsook een verplichting tot onderhoud van meidoornhagen. Door gewijzigde Europese regelgeving vervallen deze verplichtingen.

Recent werd vanuit het provinciebestuur het provinciale meldpunt bacterievuur opgericht. Dit meldpunt zal fungeren als eerstelijnsloket voor vragen en (vermoedelijke) meldingen van bacterievuur. Het provinciebestuur heeft zich geëngageerd om de kosten verbonden aan het ruimen van infectiehaarden, alsook eventuele analysekosten onder bepaalde voorwaarden ten laste te nemen. Daarnaast werd een subsidiereglement uitgewerkt waar ondersteuning kan worden aangevraagd voor het opstellen en uitvoeren van een onderhoudsplan.

Raadpleeg hier de vernieuwde brochure bacterievuur

Het provinciaal meldpunt bacterievuur is bereikbaar via bacterievuur@limburg.be of 011/23 74 38.

Gepubliceerd op donderdag 1 juli 2021 13.47 u.