Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

(contract onbepaalde duur – deeltijds) + wervingsreserve 2 jaar

Uw uitdaging
Organiseren van en deelnemen aan activiteiten voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar; verantwoordelijk voor een groep kinderen; bewaken van de veiligheid van de kinderen; verzorgen van contacten met de ouders van de kinderen; werken in teamverband; participeren aan intern en extern overleg; meewerken aan planning en voorbereiding van de werking van de dienst kinderopvang Kinderparadijs; vervoer van kinderen; onderhoudstaken; eenvoudige

Uw profiel
Houder zijn van een diploma of getuigschrift zoals bepaald in artikel 6 van hoofdstuk 4 van het MB van 3 maart 2010 tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen of gelijkgesteld.
In het bezit zijn van een rijbewijs B (+ medische schifting of deze behalen voor indienstname).
In het bezit zijn van een gunstig attest goed gedrag en zeden (model 2 – uittrekstel strafregister)

Ons aanbod
Deeltijdse arbeidsovereenkomst (19u/week) – onbepaalde duur.
Verloningsbarema: C1/C3 € 963,69 - € 1.763,80/ maand
Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en substantieel aanvullend pensioen.

Bijkomende informatie?
Personeelsdienst stad Tongeren – tel. 012 80 01 63
e-mail: personeelsdienst@stadtongeren.be

Interesse?
Zich kandidaat stellen kan dmv een sollicitatieformulier en sollicitatiebrief, aangevuld met curriculum vitae met foto, afschrift diploma, attest goed gedrag en zeden en eventueel reeds jouw medische schifting.

Het sollicitatieformulier en de andere nodige bewijsstukken moeten verstuurd worden (datum poststempel is bepalend) aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Tongeren, AC Praetorium, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de personeelsdienst van de stad Tongeren (of per e-mail: personeelsdienst@stadtongeren.be) en dit uiterlijk op vrijdag 1 maart 2019.