Bekendmaking Plan-MER windturbines Vlarem II

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectenrapportage (plan-MER) opgestart.

Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.

Raadpleeg hier de bekendmaking

Gepubliceerd op woensdag 15 december 2021 16.08 u.