Beleidsplan Mobiliteitsplan stad Tongeren

Een lokaal mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid waarvoor de gemeente autonoom bevoegd is. Bijvoorbeeld om een gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid uit te tekenen langs de gemeentelijke straten en pleinen, schoolomgevingen verkeersveiliger te maken, een lokaal fietsroutenetwerk uit te bouwen, enz. Het mobiliteitsplan vormt voor de gemeente ook een kader waarmee ze haar beleid kan duiden, communiceren en verdedigen naar de bevolking.

Download beneden deze webpagina de laatste fase van het plan, namelijk het beleidsplan. Hierin zijn de maatregelen die uitvoering moeten geven aan het mobiliteitsplan opgenomen.