Boekhouder

(contract onbepaalde duur - voltijds) + wervingsreserve 2j.

Uw uitdaging

De financiële dienst staat in voor het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid en voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de organisatie. De boekhouder maakt deel uit van de financiële dienst en werkt samen met een team van boekhouders en administratief medewerkers. Er is ook nauw contact met medewerkers van andere diensten. De boekhouder staat samen met de collega's van de financiële dienst in voor het voeren van de boekhouding en het opvolgen van de financiële verrichtingen van stad en OCMW en mogelijke andere entiteiten. Tevens werkt de boekhouder mee aan de opmaak van de beleidsrapporten (meerjarenplan, jaarrekening) en de opvolgingsrapportering. De boekhouder is verantwoordelijk voor de controle op de regelmatigheid en wettelijkheid van de uitgaven, de kredietbewaking, de facturatie, een vlot en correct bestel- en aankoopbeheer en kan betrokken worden bij het invorderingsproces lokale belastingen.

Uw profiel

 • houder zijn van een diploma van professionele bachelor in een financieel economische richting of gelijkgesteld
 • rijbewijs B

Ons aanbod

 • voltijds contract van onbepaalde duur
 • barema B1-B3: 2.771,32 euro tot 4.699,59 euro bruto/maand
 • vakantie- en eindejaarstoelage
 • maaltijdcheques
 • hospitalisatieverzekering
 • aantrekkelijke aanvullende pensioenregeling
 • fietsvergoeding
 • terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • bijkomende financiële voordelen en ondersteuning GSD-V
 • 33 verlofdagen
 • verscheidene mogelijkheden tot vorming

Interesse?

U kandidaat stellen kan dmv. een sollicitatieformulier, motivatiebrief, cv met foto, afschrift vereiste diploma en rijbewijs. U kunt de documenten downloaden onderaan deze pagina.

Te versturen naar (datum poststempel is bepalend):
College van Burgemeester en Schepenen
Maastrichterstraat 10
3700 Tongeren

OF tegen ontvangstbewijs afgeven bij de personeelsdienst of via e-mail: personeelsdienst@stadtongeren.be en dit uiterlijk op 30 september 2022.