Brede weersverzekering vervangt rampenfonds

Het rampenfonds wordt vanaf dit jaar geleidelijk aan afgebouwd. Om nog in aanmerking te komen voor vergoedingen uit het rampenfonds bij schade aan niet-verzekerde teelten, zal minstens 25% van uw bedrijfsareaal verzekerd moeten zijn via een erkende brede weersverzekering.

Vanaf 2025 zijn er geen vergoedingen meer uit het rampenfonds.

U kunt van de Vlaamse overheid een premiesubsidie krijgen wanneer u een erkende weersverzekering in de land- en tuinbouwsector afsluit.

Dit jaar bedraagt de premiesubsidie 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks). U vraagt de premiesubsidie aan via een apart onderdeel in de verzamelaanvraag. De eerste indieningsdatum is 30 april.

Website Vlaanderen

Gepubliceerd op donderdag 13 februari 2020 17.10 u.