Collectorwerken Diets-Heur

Bouwheer: Aquafin

Medeopdrachtgevers: stad Tongeren, Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid (AWV), de provincie Limburg en Fluvius

Studiebureau: Tractebel Engie

Aannemer Gemoco

Geraamde kostprijs van de werken: € 3.200.000,00; het geraamde aandeel van de stad Tongeren: € 1.650.000,00.

Aanvang van de werken (voortzetting van het project): 18 november 2021

Uitvoeringstermijn: 145 werkdagen

Fasering, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, zoals bv. weerverlet.

Fase herinrichting schoolomgeving en de N20 (Luikersteenweg)

  • Nutsleidingen (enkel N20): 2022/01
  • Voorbereidende werken + rioleringswerken: va. 2022/02
  • Wegeniswerken: telkens aansluitend
  • De Lijn: verplaatsing halte 'Vreren Kruispunt' op de N20 naar huisnummer Luikersteenweg 428-430. Plaatselijk geldt ook een snelheid van 50 km/u. En schrapping halte 'Vreren School' op Vrerenstraat en tijdelijke nieuwe halte 'Vreren Kapel' ter hoogte van het kruispunt Vrerenstraat x Sint-Medardusstraat.

Beurtelings verkeer op de N20 via verkeerslichten. Vreren terug bereikbaar via Vrerenstraat en Holleweg (enkel verkeer vanaf de Luikersteenweg). Richting Luikersteenweg blijft de omleiding via de Peeërweg en Kerselarenstraat behouden. Diets-Heur is niet meer bereikbaar via de Voortstraat maar enkel via de plaatselijke omleidingen (via de Grunnestraat en Hamal of de lokale veldwegen).

Fase Voortstraat en Heurstraat tot en met de Klaasstraat

  • Voorbereidende werken + rioleringswerken: medio 2021/11 – begin 2022/02
  • Nutsleidingen: voorbereiding 2022/11 + aanleg na rioleringswerken va. 2022/02 – 2022/04
  • Wegeniswerken: na werken nutsleidingen va. 2022/04 – bouwverlof 2022
  • De Lijn: schrapping halte 'Diets-Heur Kapel'. Wend u tot de halte 'Diets-Heur Kerk' voor de T3.

Volgende omleidingen zijn uitgetekend om het verkeer tijdens de uitvoering van de betreffende zone om te leiden.