Deskundige groen

(contract onbepaalde duur – voltijds) + wervingsreserve 2 jaar

Uw uitdaging
Het beheer van het openbaar groen in ruime zin; het opstellen van beheersplannen, planningen; het voorstellen van aanplantingen (nieuwe en ter vervanging); het uitvoerbaar maken van projecten; het aansturen en coachen van medewerkers;…

Uw profiel
Houder van het diploma bachelor, richting groenmanagement

Ons aanbod
Voltijdse arbeidsovereenkomst – onbepaalde duur.
Verloningsbarema: B1/B3 € 2.460,78 - € 4.146,34 / maand
Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en substantieel aanvullend pensioen.

Bijkomende informatie?
Personeelsdienst stad Tongeren – tel. 012 80 01 63
e-mail: personeelsdienst@stadtongeren.be

Interesse?
Zich kandidaat stellen kan dmv een sollicitatieformulier en sollicitatiebrief, aangevuld met curriculum vitae met foto en afschrift diploma.

Het sollicitatieformulier en de andere nodige bewijsstukken moeten verstuurd worden (datum poststempel is bepalend) aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Tongeren, AC Praetorium, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de personeelsdienst van de stad Tongeren (of per e-mail: personeelsdienst@stadtongeren.be) en dit uiterlijk op vrijdag 1 maart 2019.