Deskundige publieksbemiddeling Gallo-Romeins Museum

(contract onbepaalde duur - voltijds) + wervingsreserve 2 jaar

Uw uitdaging

Vanuit een eigentijdse visie op publiekswerking in een archeologisch museum faciliteert, organiseert, ontwikkelt en begeleidt de deskundige publieksbemiddeling diverse soorten educatieve programma's, activiteiten en projecten, in het bijzonder voor kinderen en jongeren (in school- en gezinsverband). De deskundige publieksbemiddeling werkt hiervoor desgevallend nauw samen met experts en/of externe organisaties (onderwijs- en socio-culturele wereld). De deskundige publieksbemiddeling communiceert naar externen over de programma's, activiteiten en projecten, zowel schriftelijk als mondeling.

Uw profiel

Houder zijn van een diploma hoger onderwijs korte type of gelijkgesteld; afgestudeerden in socio-culturele en pedagogische/onderwijskundige studierichtingen genieten de voorkeur.

Ons aanbod

  • voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
  • barema B1/B3: 2.460,78 - 4.146,34 euro/maand
  • maaltijdcheques
  • hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioen

Interesse?

U kunt zich kandidaat stellen d.m.v. een sollicitatieformulier en sollicitatiebrief, aangevuld met uw curriculum vitae met foto, afschrift diploma en rijbewijs. U verstuurt de sollicitatiedocumenten en nodige bewijsstukken (datum poststempel is bepalend) aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Tongeren, ac Praetorium, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de personeelsdienst van de stad Tongeren op uiterlijk 6 september 2019.