Gemeenteraad/OCMW-raad

De volgende OCMW- en gemeenteraad vindt plaats op maandag 25 maart om 20.30 uur in het stadhuis, Stadhuisplein. De gemeenteraadscommissies gaan door op:

  • maandag 18 maart om 19.30 uur: Algemeen Bestuur, Cultuur, Mobiliteit, Leefmilieu, Sport
  • dinsdag 19 maart om 19.30 uur: Financiën en Openbare Werken
  • woensdag 20 maart om 20 uur: Ruimtelijke Ordening, Economie en Sociale Zaken

Klik hieronder en ga naar de agenda, verslag of notulen van de gemeenteraad.

Samenstelling

;