Donderdagmarkt (standplaats aanvragen)

Wekelijkse versmarkt op donderdag van 8 uur tot 13 uur op de Grote Markt.

Met meer dan 85 deelnemers.

Online aanvragen

Na inschrijving wordt u ingeschreven op een wachtlijst die twee jaar geldig blijft. Daarna moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Losse standplaats

De toekenning van een losse standplaats gebeurt via loting voor de start van de donderdagmarkt (om 8 uur stipt ter hoogte van het standbeeld Ambiorix op de Grote Markt).

Aandachtspunten:

  • u moet een geldige machtiging tot ambulante handel als werkgever meebrengen (geen kopie)
  • u moet persoonlijk aanwezig zijn bij de loting
  • door deelname aan de loting verplicht u zich ertoe het marktreglement voor de openbare markten na te leven en te respecteren

Bedrag

€ 3,00 per lopende meter
€ 3,00 vast recht

;