Dossier voor rampenfonds

Bent u op 10 maart jl. getroffen door het zware noodweer? Dan is het van belang dat u zoveel mogelijk bewijzen van de schade verzamelt (met foto’s, facturen, …). Contacteer ook uw verzekeringsmaatschappij.

Zijn er kosten die uw verzekering niet dekt? Neem dan contact op met de stad Tongeren (012 80 00 00).

Meld ons in elk geval uw gegevens met een kostenraming van de schade vóór 1 mei.

Na bundeling van de gegevens dient de stad Tongeren een erkenningsaanvraag als rampgebied in bij het Vlaams Rampenfonds. Na een eventuele erkenning kunt u uw persoonlijk dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds. U staat zelf in voor de samenstelling en indiening van uw dossier.

Meer info: overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

Gepubliceerd op dinsdag 26 maart 2019 14.50 u.