E-loket voor onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen

Water nodig uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht?

In een droge periode is het extra belangrijk om het water in de waterlopen slim te beheren. Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht moet dit via het e-loket melden aan de waterloopbeheerder. Dat geldt niet voor o.a. het drenken van vee. Het e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, dus zowel beheerd door de gemeentes, als de polders en wateringen, de provincies en de VMM.

Melding en machtiging

In het e-loket (www.wateronttrekking.be) duidt u de waterloop aan waaruit u wil onttrekken. De bevoegde waterbeheerder krijgt uw melding automatisch. Ook een permanente toelating voor onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop vraagt u online aan bij de waterloopbeheerder.

Ligt uw onroerend goed naast de onbevaarbare waterloop of publieke gracht (u bent een 'aangelande'), dan mag u water onttrekken uit deze waterloop. Ligt uw terrein niet naast een waterloop of gracht, dan kunt u alleen onttrekken vanaf de openbare weg, of u gaat een overeenkomst aan met een aangelande.

Is uw melding volledig, dan krijgt u ten laatste 48u na uw aanvraag uw onttrekkingsticket met alle info. Ten laatste 15 dagen na het verlopen van uw ticket moet u doorgeven hoeveel u onttrokken heeft.

Geen aanvraag nodig

Voor een aantal uitzonderingen moet u geen aanvraag doen: voor weidepompen om dieren water te geven, om spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen te vullen (alleen als er geen risico op puntverontreiniging is), om een water- of aalton van maximaal 10 m┬│ te vullen, voor zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen. Voorwaarde is wel dat u het onttrokken water duurzaam en rationeel gebruikt en geen schade aan derden veroorzaakt. Gebruik het water alleen voor toepassingen waarvoor het toegelaten is.

Onttrekkingsbeperking of -verbod

Bij droogte kan de gouverneur een tijdelijk of permanent onttrekkingsbeperking of -verbod instellen. Heeft u op dat moment een onttrekkingsticket, dan wordt u hierover geïnformeerd.
In het e-loket of op de kaart met onttrekkingszones ziet u waar er een onttrekkingsverbod is. Die kaart wordt continu geactualiseerd.

;