Enquête naar arbeidskrachten

Bent u een van de huishoudens die steekproefsgewijs toevallig geselecteerd werd om deel te nemen aan de enquête naar arbeidskrachten (EAK)? In Tongeren werden enkele huishoudens uit de wijk Motmolen geselecteerd.

Ik heb een brief van Statbel ontvangen over de enquête naar arbeidskrachten (EAK). Wat is de bedoeling?

EAK is een verplichte (anonieme) enquête die afgenomen wordt door een enquêteur van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

De enquêteur stelt u enkele vragen over werken, het zoeken van werk, studeren en diploma's. De enquête wordt in alle landen van de Europese Unie op eenzelfde manier afgenomen.

Meer info: www.statbel.fgov.be

Gepubliceerd op donderdag 9 januari 2020 8.54 u.