Erkenning algemene ramp: hagel tussen 1 juni en 27 juli 2019

De hagel tussen 1 juni en 27 juni 2019 is erkend als een algemene ramp voor het grondgebied Tongeren. Om een vergoeding van het Vlaams rampenfonds te bekomen voor de geleden schade die werd vastgesteld moet je zelf een tegemoetkomingsaanvraag indienen.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is vastgelegd op 31 maart 2021.

De aanvraag dient u bij voorkeur in via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. U kan ook een formulier downloaden op de website https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen/aanvraagformulieren .

Het ingevulde formulier bezorgt u aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of op het adres van het Vlaams Rampenfonds, vermeld in het formulier.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer 02.553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be

Gepubliceerd op donderdag 7 januari 2021 13.51 u.