Erkenning droogte 2020 als ramp

De droogte van 2020 werd bij besluit van de Vlaamse Regering erkend als ramp. Dit betekent dat voor de geleden schade een aanvraag tot tegemoetkoming kan worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot tegemoetkoming is vastgelegd op 31 oktober 2021.

De aanvragen worden door de schadelijders bij voorkeur ingediend via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds.

Bijkomende inlichtingen verkrijgt u via het nummer 02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be. 

Gepubliceerd op donderdag 15 juli 2021 17.14 u.