Erosiebestrijdende maatregelen Kellensstraat

Op vrijdag 14 december start aannemer Nys met het uitvoeren van erosiebestrijdende maatregelen in de Kellensstraat (aanleg van een buffer en aanpassen van het wegniveau). De Kellensstraat blijft afgesloten voor verkeer. De huidige omleiding blijft van kracht. De werken zullen duren tot eind januari.
Gepubliceerd op woensdag 12 december 2018 9.41 u.