Evenementen

Alle activiteiten, evenementen, bijeenkomsten (sport, cultuur, folklore, ontmoeting,...) worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.

Door de geplande voorstellingen die komen te vervallen in bv. de VELINX wordt er gezocht naar een nieuwe datum. Anders worden tickets terugbetaald.