Fietszone in Tongers stadscentrum

Het stadscentrum wordt vanaf juni één aaneengesloten fietszone. 53 straten in de binnenstad worden fietsstraten waarin gemotoriseerd verkeer achter fietsers blijft.

De fietszone kunt u herkennen aan de rode markeringen en fietslogo’s op de straat. Op de plaatsen waar u de fietszone binnenrijdt, staan signalisatieborden. Diverse straten in de binnenstad zijn daarenboven voorzien van fietsemblemen om de weggebruikers attent te maken op de fietszone. De fietszone is een belangrijk luik in het plan om van Tongeren een fietsvriendelijke stad te maken.

Wat is een fietszone?

 • Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten.
 • De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/u voor alle weggebruikers.
 • In een fietsstraat is het verboden om fietsers in te halen en moeten alle gemotoriseerde voertuigen dus altijd achter de fietsers blijven.
 • Enkel prioritaire voertuigen (met sirene en zwaailicht) mogen fietsers inhalen.
 • Fietsers gebruiken de volledige breedte van (hun deel van) de rijbaan.
  In een eenrichtingsstraat gebruiken ze de volledige breedte van de rijbaan.
  In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de rechterhelft van de rijbaan.
 • Fietsers mogen auto’s links inhalen.
 • Als auto’s stilstaan mogen fietsers ze ook langs rechts voorbijrijden.

Voordelen

 • De fietser is zichtbaarder in het straatbeeld.
 • Het is veiliger voor de fietser.
 • De fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen.
 • De continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen fietspad is.

Wat wijzigt er niet?

 • De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld niet op het voetpad gefietst worden en blijft de voorrang van rechts gelden.
 • Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers.
Gepubliceerd op woensdag 29 april 2020 10.49 u.