Flankerend onderwijs

Het flankerend onderwijsbeleid wil een antwoord bieden op lokale noden van leerlingen, ouders, scholen of organisaties die bij onderwijs betrokken zijn, zoals gelijke onderwijskansen, inschrijvingsbeleid, kleuterparticipatie, leerplichtcontrole en ouderbetrokkenheid.

De stedelijke dienst onderwijs

  • is het aanspreekpunt voor de lokale onderwijsactoren
  • zoekt afstemming tussen de lokale onderwijsactoren rond de doelstellingen van het flankerend onderwijsbeleid
  • zoekt afstemming tussen de stadsdiensten met een aanbod naar scholen: cultuur, sport, jeugd, milieu, welzijn, politie,...
  • coördineert het overleg met de lokale onderwijspartners