Fusie Tongeren - Borgloon

grote weergave foto antiekmarkt Jeroen Broux

Een jaar geleden namen de gemeenteraden van Tongeren en Borgloon de beslissing om te fuseren. We zijn ervan overtuigd dat we op die manier beter gewapend zijn voor de toekomst. De eerste resultaten zijn al zichtbaar, zowel de bibliotheken als de toeristische diensten werken al nauw samen.

Begin november vonden de eerste infomomenten plaats voor de inwoners van beide gemeenten. 250 geïnteresseerde inwoners volgden de infosessie in Tongeren of Borgloon. De visie werd toegelicht en een panel ging in op de meest prangende vragen.

De infomomenten waren een eerste bijeenkomst. De komende maanden volgen er ook nog themabijeenkomsten waarin u mee kunt nadenken over onder meer dienstverlening, economie, dorpenbeleid, cultuur en toerisme. Op vraag van bijvoorbeeld adviesraden en specifieke doelgroepen kunnen er aparte infomoment georganiseerd worden.

Een greep uit de meest gestelde vragen...

Waarom een fusie?

De tendens is dat steden in ons land steeds groter worden. Op termijn zullen fusies verplicht worden. Zowel Tongeren als Borgloon nemen liever het heft in eigen handen en kiezen daarom nu al voor een samenwerking. Steden krijgen steeds meer bevoegdheden. Daarom moeten steden meer en nauwer gaan samenwerken. Vlaanderen geeft een bonus aan gemeenten die stappen zetten om te fuseren. De fusiebonus is maximaal voor fusies vanaf 35.000 inwoners (500 euro per inwoner). Door een fusie kunnen Tongeren en Borgloon één stad vormen waarbij een kwalitatieve dienstverlening aan burgers, bedrijven en verenigingen kan behouden blijven. Het uitgangspunt van dit fusietraject is en blijft dat de inwoners er wel bij varen.

Waarom geen referendum?

Een fusie van steden is een complexe aangelegenheid, die u in een brede context moet zien. Is men voor of tegen een fusie in het algemeen? Is men voor of tegen een fusie met Borgloon? Of wil men fuseren met meerdere gemeenten? Welke waarden ziet men voor een fusiegemeente? Het zijn allemaal vragen die moeilijk te beantwoorden zijn met 'ja' of 'neen' en die in een referendum niet aan bod komen.

In een traject van bewonersparticipatie kan dit wel. Het is belangrijk dat alle aspecten bekenen worden: het dorpenbeleid, economie, toerisme & cultuur,...

Daarom willen we de Tongenaren uitgebreid de kans geven om - met een open geest - de fusie mee vorm te geven via allerlei inspraakmomenten zowel fysiek als digitaal.

Waarom kiezen Tongeren en Borgloon voor mekaar?

Tongeren was op zoek naar één of meerdere partners om te groeien. Aan alle aangrenzende gemeenten werd de vraag gesteld. Enkel Borgloon stond op dit ogenblik open voor een fusie. Als snel bleek dat we samen alle troeven in huis hebben om de burger de best mogelijke dienstverlening te bieden en een warme thuis te zijn en te blijven voor alle inwoners. De fusiegemeente zal ongeveer 44.000 inwoners tellen en wordt dan de vierde stad van de provincie. We worden de grootste Haspengouwse stad en kunnen dus een leidende rol spelen in de regio.

Wie wordt burgemeester van de fusiegemeente?

De burger beslist. Op 13 oktober 2024 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De politieke partijen uit Tongeren en Borgloon komen met gemeenschappelijke lijsten met kandidaten uit beide gemeenten. De kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie, wordt de nieuwe burgemeester.

Wat wordt de nieuwe naam?

Zowel Tongeren als Borgloon hebben een rijke geschiedenis en een sterke merknaam. Tongeren is de eerste stad van België, Borgloon de eerste stad van het graafschap Loon. Beide namen kunnen dus best op één of andere manier behouden blijven.

Wat verandert er op het vlak van dienstverlening voor de inwoners van Tongeren en Borgloon?

Tongeren en Borgloon hebben vandaag al sterke administraties met veel expertise. Toch merken we dat we niet voor elke functie talentvolle mensen kunnen aantrekken. Door de krachten te bundelen kan dat wel. De dienstverlening zal dus beter worden. Alle basisdienstverlening naar de inwoners zoals identiteitskaarten, bouwaanvragen, rijbewijzen,... blijft op beide locaties verzekerd. Je blijft dus in beide gemeenten terecht kunnen. We willen bovendien de avondopeningen complementair houden: bv. op donderdag in Tongeren en op dinsdag in Borgloon.

Wat met de postcode en identieke straatnamen?

In Tongeren en Borgloon zijn er 35 identieke straatnamen. Het uitgangspunt is hierbij om ervoor te zorgen dat de straten met de meeste postbussen hun straatnaam behouden. De postcodes 3700 en 3840 kunnen in principe blijven bestaan.

Wat zijn de financiële gevolgen van de fusie? En wat met de belastingen?

Er komt een schuldovername door Vlaanderen van 21.170.500 euro. Deze overname verhoogt de investeringscapaciteit. Daarnaast ontvangen zowel Tongeren als Borgloon jaarlijks 777.000 euro uit het Gemeentefonds. Hierdoor krijgen we niet alleen meer investeringsruimte, maar is er ook perspectief op een belastingsverlaging voor zowel de Tongenaren als de Lonenaren. Het is uiteraard aan de volgende bestuursploeg om te beslissen hoe de inkomsten besteed zullen worden.