Gelijke onderwijskansen

Het decreet gelijke onderwijskansen (GOK) biedt alle kinderen dezelfde mogelijkheden om te leren en zich te ontwikkelen. Het gaat tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegen en heeft speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus. Het decreet regelt onder meer het inschrijvingsrecht (recht op inschrijving van een kind in de school naar keuze).

De lokale overlegplatforms gelijke onderwijskansen (LOP) zetten het decreet om in de praktijk en garanderen gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen. Tongeren maakt deel het van een LOP basisonderwijs (Tongeren) en een LOP secundair onderwijs (Tongeren, Bilzen en Hoeselt).

Lokale overlegplatforms

Het LOP verzamelt alle onderwijsverstrekkers uit de regio en een breed gamma van lokale organisaties die van zeer nabij geconfronteerd worden met (on)gelijke kansen binnen het onderwijs maakt een omgevingsanalyse en brengt de lokale situatie van de gelijke onderwijskansen in beeld. De partners maken samen afspraken over inschrijfperiodes, het stimuleren van kleuterparticipatie, ouderbetrokkenheid,... Het LOP kan ook bemiddelen in moeilijke situaties bv. als een school weigert om een kind in te schrijven.

Meer info

Marleen Lombaert
LOP-deskundige
Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
Afdeling basisonderwijs, DKO, CLB - scholen en leerlingen
Koning Albert II-laan 15 - bureau 4M10
1210 Brussel

tel. 0491 351 123
marleen.lombaert@ond.vlaanderen.be