Gemeenteraad/OCMW-raad

De volgende OCMW- en gemeenteraad vindt plaats op maandag 24 juni om 20.30 uur in het stadhuis, Stadhuisplein. De gemeenteraadscommissies gaan door in de week ervoor.

Klik hieronder en ga naar de agenda, verslag of notulen van de gemeenteraad.

Samenstelling

;