Gemeenteraad/OCMW-raad

De volgende OCMW- en gemeenteraad vindt plaats op maandag 31 mei om 20.30 uur in de Velinx, Dijk 111.

Samenstelling