Gewijzigde coronatesting - isolatie of quarantaine?

Sedert 21 oktober is de coronatesting gewijzigd alsook de regels betreffende isolatie en quarantaine.

Sedert 21 oktober zijn er nieuwe regels voor het afnemen van coronatesten en voor isolatie en quarantaine:

Gewijzigde testing

  1. De hoogste prioriteit gaat naar het testen van patiënten met symptomen, met een bijzondere aandacht voor de ernstig zieke patiënten, de gezondheidswerkers en de personen boven 65 jaar met twee of meer aandoeningen.
  2. De tweede prioriteit ligt bij clusters, zowel binnen als buiten de zorg. (bijvoorbeeld: een positief geteste persoon in een sportploeg)
  3. De derde prioriteit voor volgende doelgroepen: nieuwe bewoners van ouderenzorginstellingen, nieuwe bewoners met een risicoprofiel in andere zorgvoorzieningen, mensen die gehospitaliseerd worden.
  4. Andere preventieve screening wordt tot en met 15 november opgeschort. Dit betekent dat tot en met 15 november het testen van individueel asymptomatische personen wordt opgeschort.

Isolatie en quarantaine

Periode voor isolatie voor personen met een positieve test

  • voor patiënten met positieve test met symptomen, wordt de isolatie opgeheven ten vroegste 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de ademhalingsproblemen
  • voor personen met positieve test die geen symptomen hebben, begint de 7-daagse isolatie vanaf de datum van staalafname

De periode van quarantaine voor hoogrisicocontacten die niet getest worden

Deze periode wordt vastgelegd op 10 dagen met aansluitend 4 dagen extra waakzaamheid. De begindag van deze 10 dagen is het laatste hogerisicocontact, of de laatste dag dat men in een rode zone in het buitenland verbleef. Als deze persoon symptomen ontwikkelt, zal hij vanzelfsprekend worden getest.

Gepubliceerd op donderdag 22 oktober 2020 14.27 u.