Grensbewegingen BE/NL

In Nederland is een tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown van kracht van 4 tot en met 18 november. Deze maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten en reisbewegingen (reisadvies) verder te beperken op die plaatsen waar het risico op overdracht van het coronavirus het grootst is.

Alle reizen en niet-noodzakelijke verplaatsingen van en naar Nederland worden sterk afgeraden tot half januari 2021. Vakantie en familiebezoek worden niet beschouwd als noodzakelijke reizen. 

Omdat het voor grensbewoners niet altijd helder is wat de maatregelen zijn in elk land, ontwikkelde de Euregio Maas-Rijn en haar partners een instrument om hierin gemakkelijk inzicht te brengen.

Lees meer over de regelgeving die op uw situatie van toepassing is