Heeft u een klacht over de werking van het vaccinatiecentrum?

In het vaccinatiecentrum van Tongeren proberen we iedereen zo vlot en efficiënt mogelijk te vaccineren. Wanneer er toch iets niet naar wens is verlopen, kunt u een klacht indienen. Dit kan via de Eerstelijnszone Zuidoost Limburg (ELZ). Elke klacht wordt discreet en anoniem behandeld.

Online klacht indienen

U kunt het klachtenreglement onderaan deze webpagina downloaden.

In tweede instantie kunt u een klacht indienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. De Regiocoördinatoren zullen dit dan bespreken met het desbetreffende vaccinatiecentrum. Er is hiervoor een klachtenformulier beschikbaar via de contactpagina op www.laatjevaccineren.be.