Hemelwater- en droogteplan

De impact van klimaatverandering op steden, met stijgende temperaturen en veranderende neerslagpatronen, vraagt om een doortastende aanpak. Het recent goedgekeurde hemelwater- en droogteplan van stad Tongeren, tot stand gekomen in samenwerking met Fluvius en partners, biedt een integrale visie op een veerkrachtig watersysteem.

Het plan, goedgekeurd door de gemeenteraad in december 2023, speelt in op de gevolgen van veranderende neerslagpatronen en extreme weersomstandigheden. Het legt de basis voor duurzaam waterbeheer en klimaatadaptatie in de stad.

;