Herinrichting Motten & openlegging Jeker

Het stadspark De Motten wordt in de volgende jaren omgevormd tot een homogeen park waar natuur en water de boventoon hebben maar waar er ook ruimte is voor recreatie en sport.

Water in de stad doet leven. Inspireert. Verbindt. Dat maakt dat dit zoveel méér is dan louter een ecologisch project. Tongeren verdient immers beter dan een gedempte Jeker.

Het openleggen van de Jeker zal een enorme impact hebben op de uitstraling van de stad en op de woonkwaliteit. Zo zullen er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen rond deze levensader, in het bijzonder in het park De Motten. Denk aan speelpleinen, een plaats voor ontmoeting en ontspanning, en verbinding tussen stadsdelen, een aangename plek om te wonen.

De 'nieuwe Jeker zal stromen van De Velinx langs de Kastanjewal naar de Moerenpoort en zo naar de stadstuintjes. Zo wordt hij de schakel tussen de binnenstad, het park en de wijken errond. Hij verbindt de Kevie met De Velinx, natuur met cultuur.

Door een gepaste aankleding van de oevers en een uitgekiende indeling van het park zal de Jeker alle stadsdelen verenigen. De waterloop en de flankerende Jekeroevers zijn de dragers van deze ambitieuze herinrichting. De nieuwe delen van de Kastanjewal, de Looiersstraat en de Luikerstraat vormen samen de voet van de benedenstad en moeten met een homogene inrichting een aansluitend straatbeeld krijgen.

In het park draait niet alles rond water. Ook het groen rond de Jeker wordt naar een hoger niveau getild. Binnen het park worden 'kamers' ingericht met klassieke grasperken, ligweiden en plantsoenen. Zowel voor sport en spel als voor rust en stilte. Er zijn dan ook 'actieve zones' en meer 'luwe zones' in het park. Hagen, groenbuffers en wandelpaden scheiden delen van het park zonder het doorzicht en het overzicht over het park verloren te laten gaan.

De 'nieuwe' Jeker zal uiteraard het voetgangers-, fiets- en autoverkeer in de stad beïnvloeden. Waar de mobiliteit in de stad en de winkelzone nu vooral oost-west gericht is, komt daar nu een nieuwe, lager gelegen oost-west as bij. Zo wordt het levendige stadscentrum heel wat groter.

Parkings

De nieuwe parkings op de Motten zijn klaar. Er werd een parking aangelegd ter hoogte van de VELINX enerzijds in de nabijheid van het park, maar anderzijds ook in de nabijheid van de verschillende scholen. En er werd een parking aangelegd ter hoogte van het voormalige B-plein (Dijk). Beide parkings zijn samen goed voor 400 gratis parkeerplaatsen aan de rand van het centrum op slechts 10 min. wandelen.

Er werden 16 parkeerplaatsen (8 parkeerplaatsen op elke parking) voorzien voor personen met een beperking. De rijweg is aangelegd in uitgewassen beton, de parkeerplaatsen in klinkers. De parkings zijn ruim en voorzien van verlichting, wat het veiligheidsgevoel verhoogt. Het zijn parkings waar het aangenaam parkeren is. Ook het groen werd naar de parkings gehaald en afgestemd op de omgeving.

Op beide parkings staat een oplaadpaal met 2 oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Nieuwe locatie skatepark

De skatetoestellen die eerder op de Motten stonden zijn verhuisd naar het Pliniuspark. Deze toestellen blijven hier staan.

Maar er is goed nieuws voor de skatefanaten! Het nieuwe skatepark op de Motten wordt ongeveer 1.000 m2 groot en zal volledig ingewerkt worden in de omgeving. Zo'n ingewerkte betonnen kom biedt tevens heel wat voordelen op het gebied van geluidsoverlast. Natuurlijk wordt er ook de nodige aandacht besteed aan veiligheid (camera's,...).
Naast skaters, zal het park ook geschikt zijn voor inline, BMX, steps,...
Het ontwerp kwam er in samenspraak met de plaatselijke skaters. Samen met de skatedeskundige 'Doctor Skate' (een autoriteit op dit vlak - van Antwerpen tot Rio de Janeiro) werd de ideale skate-hotspot ontworpen.