Hoofddeskundige omgevingsvergunningen - ruimtelijke ordening

(contract onbepaalde duur – voltijds) + wervingsreserve 2j

Jouw uitdaging

Instaan voor de ondersteuning bij de dagelijkse werking van de dienst mbt het luik omgevingsvergunningen, ruimtelijke planning en stadsontwikkeling.

Jouw profiel

  • houder zijn van het diploma bachelor, bij voorkeur in de richting van ruimtelijke ordening, architectuur, bouwkunde, landmeetkunde, of aanverwante of daarmee gelijkgesteld
  • affiniteit/werkervaring met de bestaande reglementeringen inzake ruimtelijke ordening is een troef
  • in het bezit zijn van een rijbewijs B

Ons aanbod

Voltijdse arbeidsovereenkomst/onbepaalde duur, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen.

Verloningsbarema (bruto/maand):

B4/B5 €2894,41-€4715,21

Bijkomende informatie

e-mail: personeelsdienst@stadtongeren.be 

Interesse 

Je kandidaat stellen kan dmv een sollicitatieformulier en sollicitatiebrief, aangevuld met cv met foto, afschrift diploma, rijbewijs.

Te versturen naar (datum poststempel is bepalend):

College van Burgemeester en Schepenen, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren of tegen ontvangstbewijs afgegeven bij de personeelsdienst van de Stad Tongeren (per e-mail naar personeelsdienst@stadtongeren.be wordt ook aanvaard) en dit uiterlijk op 16 mei 2021.