Huisvuil niet opgehaald

Werd de PMD-zak, huisvuilzak, het grofvuil of uw papier & karton niet opgehaald of werd uw GFT-bak niet geledigd? Neem dan contact op met de dienst omgeving - milieu.

Opgelet - gewijzigde dienstverlening Coronavirus

Nieuwe regels voor ophaling huisvuil

Aantal aangeboden zakken beperkt tot vier

Om zoveel mogelijk ophalingen te kunnen blijven garanderen beperkt Limburg.net het aantal aangeboden afvalzakken tot vier per afvalsoort. 

Grofvuilophalingen aan huis uitgesteld tot 3 mei

Iedereen die al een aanvraag deed wordt hiervan persoonlijk verwittigd.

Ophalingen van huisvuil en gft blijven prioriteit

Ook ophaalfirma’s worden geconfronteerd met afwezigheden. Daarnaast zijn er ook de bijkomende voorzorgsmaatregelen waardoor de ophalers op een andere manier dan normaal werken. Zolang het kan, blijven zoveel mogelijk ophalingen gewoon doorgaan. Op het moment dat er teveel afwezigheden zijn of de rondes te zwaar worden zal er prioriteit gegeven worden aan huisvuil en gft.

Toon uw respect voor de ophalers, bied uw afval daarom correct aan

Limburg.net roept iedereen op om - uit respect voor de afvalophalers - de regels rond het aanbieden van afval te respecteren en afval correct aan te bieden.

  • De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet uw afval de avond voordien of uiterlijk ’s ochtends om 6u buiten.
  • Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg.
  • Zorg ervoor dat u niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt: maximum 4 zakken voor huisvuil, pmd en groenafval, max. 2 m³ tuin- en snoeihout en max. 1 m³ papier en karton
  • Sorteer correct zodat uw afval niet geweigerd moet worden.

Meer info: www.limburg.net