Huisvuil niet opgehaald

Werd de PMD-zak, huisvuilzak, het grofvuil of uw papier & karton niet opgehaald of werd uw GFT-bak niet geledigd? Neem dan contact op met de dienst omgeving - milieu.

Limburg.net roept iedereen op om - uit respect voor de afvalophalers - de regels rond het aanbieden van afval te respecteren en afval correct aan te bieden.

  • De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet uw afval de avond voordien of uiterlijk ’s ochtends om 6u buiten.
  • Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg.
  • Zorg ervoor dat u niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt: maximum 4 zakken voor huisvuil, pmd en groenafval, max. 2 m³ tuin- en snoeihout en max. 1 m³ papier en karton
  • Sorteer correct zodat uw afval niet geweigerd moet worden.

Meer info: www.limburg.net

;