Haal uw huisvuilzakken voor 2019 af in uw buurt

Vergeet ook niet uw gft-sticker te kopen. Elk gezin dat op 1 januari 2019 in onze stad gedomicilieerd is, betaalt een afvalbelasting aan Limburg.net voor de inzameling en de verwerking van het afval.

In dat bedrag zit een hoeveelheid huisvuilzakken vervat, die u kan afhalen op een van de verschillende verdeelpunten. Het aantal hangt af van de gezinstoestand op 1 januari 2019.

Gezinssamenstelling op 1 januari 2019  Aantal huisvuilzakken 
1 persoon

2 rollen van 22 liter (10 zakken per rol)

2 personen

2 rollen van 44 liter (10 zakken per rol)
3 personen  2 rollen van 44 liter en 1 rol van 22 liter (10 zakken per rol)

4 personen of meer  3 rollen van 44 liter (10 zakken per rol)

Vanaf 11 februari tot 31 december 2019 kunt u uw quotum huisvuilzakken alsook de GFT-sticker voor 2019 afhalen bij de deelnemende handelaars. Vergeet uw elektronische identiteitskaart niet wanneer u uw quotum huisvuilzakken afhaalt en/of uw GFT-sticker koopt. Tongenaren die moeilijk te been zijn of zich zelf niet kunnen aanmelden, kunnen hun identiteitskaart (of een kopie ervan) meegeven aan een familielid of buur.

Een GFT-jaarsticker voor een 120 liter container kost 40 euro. Voor een 40 liter container betaalt u 15 euro.

Opgelet! Vanaf 1 april moet er een sticker voor het jaar 2019 op de GFT-container kleven. Indien dit niet het geval is zullen de containers niet geledigd worden.

Op de volgende locaties kunt u terecht:

  • AD Delhaize, Luikersteenweg 151 (T-Forum)
  • Spar Vreren, Molenplein 18
  • Bruno Service Station, Luikersteenweg 216
  • Proxy Delhaize, Sint-Truiderstraat 7
  • AD Delhaize Ambiorix, Driekruisenstraat 33
  • Supra Delvigne, Wijkstraat 11
  • vzw Reset, Gasthuisbosdreef 31
  • recyclagepark, Industrieweg 2 (enkel huisvuilzakken, geen verkoop GFT-sticker)

Klik hier voor de folder

Klik hier om uw quotum huisvuilzakken 2019 te checken (vanaf maandag 11 februari)

Gepubliceerd op donderdag 20 december 2018 14.48 u.