Inname openbaar domein (horeca en handel)

Promoboys, verkoopstanden, bloempotten en decoraties, ...

Procedure

U stuurt een brief (ten laatste 30 kalenderdagen voor de gewenste datum van langdurige ingebruikname van het openbaar domein of ten laatste 10 kalenderdagen bij een kortstondige ingebruikname van het openbaar domein) naar:

Stad Tongeren
College van burgemeester en schepenen
Maastrichterstraat 10
3700 Tongeren

Bedrag

De prijzen staan vermeld in de gemeentebelasting op het in gebruik nemen van het openbaar domein.

;