Inschrijven in een school in Tongeren

Schooljaar 2018-2019

Als uw kind volgend schooljaar voor het eerst naar school gaat of de overstap naar het secundair onderwijs maakt, dan kunt u best nu al op zoek gaan naar een geschikte school. Dit geldt ook als u van school wil veranderen. De Tongerse scholen maken samen werk van gelijke inschrijvingskansen. U kunt uw kind alleen inschrijven tijdens bepaalde periodes. Tijdens sommige periodes heeft u recht op voorrang.

Instapdatum voor kleuters berekenen

Online berekenen

Van zodra uw kind 2,5 jaar is, kan het op de eerstvolgende instapdatum naar school gaan. Er zijn 7 vastgelegde instapdata (telkens de eerste schooldag na):

  • de zomervakantie
  • de herfstvakantie
  • de kerstvakantie
  • de krokusvakantie
  • de paasvakantie
  • Hemelvaartsdag
  • en op de eerste schooldag van februari