Landbouwschade door droogte en/of zonnebrand

Ook deze zomer speelt de hitte onze gewassen parten. Hebben uw gewassen schade opgelopen door de aanhoudende droogte?

Dien dan zo snel mogelijk uw aanvraag in voor een vaststelling ter plaatse door de 'Commissie voor vaststelling van schade aan teelten' via milieu@stadtongeren.be.

Vul het formulier in en voeg de recente plannen van uw verzamelaanvraag toe.

Aan de hand van de ramingen kan de stad Tongeren dan een aanvraag indienen voor erkenning als landbouwramp.

Na een eventuele erkenning door de Vlaamse regering en na publicatie in het Belgisch Staatsblad, dient u uw persoonlijk dossier in bij het Departement Landbouw en Visserij.

U staat zelf in voor de samenstelling en het indienen van uw dossier. Foto’s en andere bewijsstukken verzamelt u best om uw dossier aan te vullen.

Meer info: tel. 012 800 157 of 012 800 153.

Gepubliceerd op donderdag 8 augustus 2019 10.12 u.