Landbouwschade door droogte (juni-juli 2018)

De aanhoudende droogte van de afgelopen weken laat zijn sporen na op de land- en tuinbouwbedrijven. Het is bijzonder belangrijk dat op dit ogenblik de nodige maatregelen genomen worden om de geleden schade in de land- en tuinbouw zo snel mogelijk te laten vaststellen.

U kunt beroep doen op de gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade aan teelten.

U dient uw aanvraag in via onderstaand invulformulier.

Gepubliceerd op maandag 23 juli 2018 10.37 u.