Landbouwschade door langdurige en overvloedige regen

De aanhoudende en bij momenten hevige regen en de daaruit voortvloeiende wateroverlast veroorzaakt schade aan teelten bij bedrijven in de land- en tuinbouwsector. Als u schade heeft is het bijzonder belangrijk dat de nodige maatregelen genomen worden om deze schade vast te stellen.

Naast de bredeweersverzekering die u heeft afgesloten kan een schattingsverslag noodzakelijk zijn voor uw belastingaangifte of andere administratieve verplichtingen.

Voor uw persoonlijk dossier vormen foto’s en/of filmpjes van de schade extra bewijsstukken.

Het aanvraagformulier voor vaststelling door de schadecommissie vindt u onderaan deze webpagina.

Het volledig ingevuld formulier tezamen met de fotoplannen van de verzamelaangifte stuurt u naar landbouwschade@stadtongeren.be.

Gepubliceerd op maandag 19 juli 2021 10.57 u.