Erratum stadskrant 'Mantelzorgverlof'

In de stadskrant die deze week in de bus ligt is een foutje geslopen in de tekst 'Mantelzorgverlof'. De aanvraag voor zowel mantelzorger als mantelzorgverlof moet ingediend worden bij de mutualiteit van de verzorger en niet bij de mutualiteit van de hulpbehoevende zoals vermeld in de krant.

Erkenning als mantelzorger

Zorgt u voor een zieke partner, een kind met een beperking of een bejaarde vriend? Dan kunt u zich officieel laten erkennen als mantelzorger. De aanvraag gebeurt bij uw mutualiteit. De voorwaarde is dat de persoon voor wie u zorgt ook steun krijgt van minstens één professionele zorgverlener. Bij erkenning krijgt u een officieel attest dat onbeperkt geldig blijft.

Mantelzorgverlof

Bent u nog aan het werk en wilt u gebruik maken van het mantelzorgstatuut of mantelzorgverlof aanvragen? Dan doet u dat eveneens bij uw mutualiteit . U dient een aanvraag in tot erkenning al 'mantelzorger met sociaal recht'. Naast de voorwaarden die gelden als erkenning tot mantelzorger moet u ook een bewijs van zorgbehoefte kunnen voorleggen vb. attest van de FOD sociale zekerheid,... Het attest dat wordt afgeleverd is één jaar geldig. Tijdens die periode kunt u één maand voltijds mantelzorgverlof opnemen of twee maanden uw tewerkstelling verminderen tot de helft of één vijfde. U vraagt uw mantelzorgverlof schriftelijk aan bij uw werkgever en neemt contact op met de RVA voor de onderbrekingsuitkering.

Gepubliceerd op woensdag 9 december 2020 9.27 u.