Meldpunt Gelijke Woonkansen

De zoektocht naar een huurwoning verloopt niet altijd even gemakkelijk.

Uit onderzoek blijkt dat heel wat kandidaat-huurders af te rekenen krijgen met discriminatie. In bepaalde gevallen worden zij geweigerd omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen, omdat ze van vreemde origine zijn of omdat ze een beperking hebben.

Verhuurders zijn zich niet altijd bewust van het feit dat ze discrimineren. Ze laten zich soms leiden door vooroordelen of gaan verder op eerdere negatieve ervaringen. Bovendien is het niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van discriminatie.

;