Meldpunt vogelsterfte

Sinds de uitbraak van het H5-vogelgriepvirus bij wilde vogels in 2020 houdt dit virus lelijk huis bij wilde vogels in Europa met als gevolg een grote vogelsterfte in de natuur. Naar alle waarschijnlijkheid is het vogelgriepvirus een constante geworden in de wilde vogelpopulaties in Europa, waardoor het vogelgrieprisico het hele jaar door aanwezig blijft.

Meld vogelsterfte op gratis influenzalijn en eveneens aan de eigenaar of grondbeheerder

Dode vogels moet u steeds te melden aan de (gratis) influenzalijn van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) op 0800/99777. Het FAVV beslist dan of de kadavers moeten ingezameld worden voor onderzoek. Dit is afhankelijk van de locatie, soort en tijdstip. Is een onderzoek nodig, dan zorgt het FAVV ervoor dat een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren (VOC) enkele kadavers ophaalt voor analyse. De grondeigenaar of -beheerder verwijdert de resterende kadavers.

Als FAVV meldt dat er voor de kadavers geen analyse nodig is, moet de grondeigenaar of -beheerder alle kadavers verwijderen.

Verwijderen van vogelkadavers

Het verwijderen van vogelkadavers is belangrijk om de virale lading in de natuur te verkleinen voor vogels en andere dieren. Er werden immers ook al wilde zoogdieren, zoals vossen, besmet door het eten van zieke en dode vogels. Om de besmettingskans van zoogdieren te verkleinen en verdere virusmutaties van vogelgriep bij zoogdieren te voorkomen, is het dus belangrijk dat vogelkadavers zoveel mogelijk verwijderd worden.

Hou ook huisdieren op afstand van dode en zieke vogels.

Wie verwijdert de vogelkadavers?

Alle grondeigenaars en terreinbeheerders moeten vogelkadavers op hun terreinen verwijderen. Dit kan ook i.s.m. de stad Tongeren (012)800 008.

Hoe vogelkadavers verwijderen?

Een destructiebedrijf zoals Rendac kan de kadavers ophalen. Gaat het slechts over enkele kadavers , dan kunt u ze ook in een diepe put begraven en goed toedekken met aarde. Opgelet! De kadavers moeten minimaal met 50 cm aangestampte aarde toegedekt worden zodat ze niet kunnen worden opgegraven door wilde dieren.

Het vogelgriepvirus dat de huidige problemen veroorzaakt, kan andere diersoorten maar ook mensen besmetten, hoewel dit vrij ongebruikelijk is. Neem daarom steeds de juiste (bioveiligheid)maatregelen.

Meer info hierover en over het vogelgriepvirus vindt u op: 

https://www.natuurenbos.be/pers-nieuws/nieuws/sos-vogelgriep

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/