Mobitwin

Heeft u een afspraak bij de dokter of wilt u een vriendin bezoeken en is vervoer een probleem?

De chauffeur van Mobitwin komt u op de afgesproken dag en uur ophalen om u naar uw bestemming te brengen. De chauffeur helpt u bij het in- en uitstappen en kan u begeleiden tot aan de deur. Hij wacht of komt u op een afgesproken tijdstip terug ophalen.

Voor wie?

Bent u ouder dan 60 jaar of heeft u een handicap van 66% (9 punten) en is vervoer een probleem?

Voorwaarden

  • geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer
  • geen beroep kunnen doen op familie of vrienden
  • het netto belastbaar gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 2x het leefloon (onder gezinsinkomen wordt verstaan enkel het inkomen van de aanvrager en eventuele samenwonende partner
  • mobiliteitsproblemen hebben
  • geen rolstoelgebruiker zijn

Procedure

U vraagt de rit minstens twee werkdagen op voorhand aan. U neemt hiervoor contact op met het nummer 012 238 021, dit kan elke voormiddag (maandag tot en met vrijdag) tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

Bedrag

Het lidgeld bedraagt € 12,00 per kalenderjaar, voor een gezinslidmaatschap bedraagt het lidgeld € 18,00 per kalenderjaar. U betaalt een vergoeding per afgelegde kilometer. 

;