Moet ik gaan stemmen? Wat als ik niet kan gaan stemmen?

Moet ik gaan stemmen?

Ja. Elke kiezer is verplicht om zijn stem uit te brengen (tussen 8 en 16 uur) in het kiesbureau dat op de oproepingsbrief vermeld staat. Zorg ervoor dat u op 26 mei uw identiteitskaart en oproepingsbrief bij heeft.

Wat als ik niet kan gaan stemmen?

Als u niet kan gaan stemmen maar wel uw stem wil uitbrengen, kunt u in bepaalde omstandigheden een volmacht geven aan een andere kiezer.

Stemmen met volmacht

Wat als ik niet kan stemmen maar geen volmacht wil verlenen?

Als u omwille van een van de vermelde redenen niet kunt deelnemen aan de verkiezingen, maar geen volmacht wenst te verlenen, kunt u twee dingen doen:

  • bij voorkeur vooraf een bewijs binnenbrengen bij het stadsbestuur dat u op de dag van de verkiezingen afwezig zal zijn, best samen met uw oproepingskaart (dit wordt dan doorgegeven aan de voorzitter van het stembureau)
  • ofwel zorgen dat u nadien kunt bewijzen dat u aan een van de gerechtvaardigde redenen van afwezigheid voldeed (vb. met vermeld attest of ingeval van verblijf in het buitenland aan de hand van boekingen, betalingen, attesten,...)

De stemming is verplicht, indien u geen volmacht geeft wordt u op de lijst van afwezige kiezers geplaatst.

Loketten burgerzaken open op 26 mei

Op zondag 26 mei 2019 zijn de loketten van de dienst bevolking in het AC Praetorium uitzonderlijk open van 8 tot 16 uur. U kunt dan een duplicaat van uw oproepingsbrief en volmachten afhalen.