Nieuwe fietsoversteekplaats aan T-Forum en richting Klein Veldje

AWV gaat een nieuwe fietsoversteekplaats in twee richtingen aanleggen op de Luikersteenweg (N20) ter hoogte van de inrit van T-Forum. Vanaf daar kan men ook fietsen richting de sportterreinen van Klein Veldje. De werken starten op maandag 20 november en duren tot begin december 2023.

Om de veiligheid voor fietsers te verhogen naar drukbezochte locaties zoals de doorsteek naar de sportterreinen van Klein Veldje en T-Forum komt er een oversteekplaats voor fietsers. 
Het sluit aan op een stuk dubbelrichtingsfietspad op de Luikersteenweg en naar de doorsteek naar Klein Veldje dat eerder dit jaar werd gerealiseerd.

De afslagstrook naar T-Forum komende uit Tongeren krijgt een hoger verkeersplateau. Die moet de snelheid van het aanrijdend verkeer beperken. 

Welke hinder kun je verwachten?

Het fietspad aan de zijde van T-Forum is afgesloten tijdens de werken. Fietsers rijden tijdelijk in 2 richtingen op het fietspad aan de overkant.

T-Forum blijft bereikbaar tijdens de werken.

In de week van 20 november:

  • rijdt het verkeer komende uit de richting van Tongeren tijdelijk via het verkeerseiland. Let ter plekke op de signalisatie.
  • gebruiken leveranciers komende uit de richting van Tongeren de linksafslaande strook aan de kant van Luik. 
Gepubliceerd op maandag 20 november 2023 15.49 u.