Nieuwe stadstuin brengt groen in de stad

De besloten tuin rond het Casino wordt omgevormd tot een open stadstuin die toegankelijk is voor bewoners en bezoekers. Fase 1, oftewel 'de kop van de tuin' is intussen afgerond. Dit is de zone die grenst aan de hoek van de Watertorenstraat en de Eeuwfeestwal.

De Casinotuin was een gesloten groene zone die getransformeerd wordt naar een open en transparante stadstuin. In de eerste fase werden er vier lindebomen gekapt. Deze zijn inmiddels vervangen door een Honingboom, twee Valse Christusdoornen, een Esdoorn en een Amberboom. Een trappenbordes in grijze graniet vormt de schakel tussen het straatniveau en het hoger liggende maaiveld.

Het toevoegen van de tuin aan het openbaar domein is nodig voor de realisatie van een wallenlandschap waar voldoende ruimte is voor een duurzame en verkeersveilige verkeersafwikkeling voor de voetgangers en fietsers. De vormgeving, ontwerpfilosofie en het materiaalgebruik van deze eerste fase zal ook verder doorgetrokken worden in de volgende uitvoeringsfases.

Gepubliceerd op vrijdag 23 november 2018 9.41 u.