Afbraak pand Maastrichtersteenweg

Maandag 17 februari start het Agentschap Wegen en Verkeer met de afbraak van het pand op de Maastrichtersteenweg 230. Het gaat om de voormalige fruit- en groentewinkel. Deze werkzaamheden kaderen in de voorbereidingen voor de aanleg van het tweede deel van de Noordoostelijke Omleidingsweg.

De afbraakwerken zullen ongeveer anderhalve week duren. De afbraak zal geen hinder voor het verkeer veroorzaken. Voor de nabije omgeving kan er tijdens de werkuren wel geluidshinder zijn.

Afbraak woning als voorbereiding op Noordoostelijke omleidingsweg fase 2

De Noordoostelijke Omleidingsweg zal straks de Bilzersteenweg (N730) en Nieuwe Steenweg (N753) verbinden met de Maastrichtersteenweg (N79). Het eerste gedeelte, tussen de Bilzersteenweg en de Baversstraat, werd in april 2019 geopend. Het tweede gedeelte, tussen de Baversstraat en de Maastrichtersteenweg, wordt ten vroegste vanaf 2021 aangelegd. Dit jaar starten de gesprekken over de nodige grondverwervingen.

Het pand op de Maastrichtersteenweg moest afgebroken worden om de nodige ruimte vrij te maken voor de aansluiting van de toekomstige omleidingsweg op de Maastrichtersteenweg. Dit werd reeds eerder aangekocht door het Vlaams Gewest.

Verhoogde verkeersleefbaarheid voor Tongeren

Om het doorgaand en zwaar verkeer te weren uit Tongeren centrum wordt na de Noordoostelijke Omleidingsweg ook nog de Zuidoostelijke Omleidingsweg aangelegd. Hierdoor zal de verkeersleefbaarheid in het centrum gevoelig verhogen en zal er o.a. meer ruimte ontstaan voor fietsers en groene accenten.

Meer info: www.wegenenverkeer.be/tongeren.

Gepubliceerd op donderdag 6 februari 2020 9.22 u.