Omgevingsvergunning

Online aanvragen

Sedert 1 januari 2018 is in alle steden en gemeenten in Vlaanderen de omgevingsvergunning van start gegaan. Deze vergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning (ook de verkavelingsvergunning maakt hier deel van uit). De milieudienst en de dienst ruimtelijke ordening en huisvesting zijn samengevoegd tot de dienst omgeving.

Voortaan vraagt u enkel nog omgevingsvergunningen aan, de aparte procedures voor een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) of milieuvergunning bestaan niet meer.

Soorten omgevingsvergunningen:

  • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting (voorheen aanvraag stedenbouwkundige vergunning of milieuvergunning klasse 1 en 2) bv. aanvraag voor het bouwen van een woning, tuinhuis en of de uitbating van een landbouwbedrijf, carwash.
  • Melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten (voorheen melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of melding Vlarem klasse 3 inrichting) bv. melding voor het bijbouwen van een veranda tegen de achtergevel, zorgwoning of de plaatsing van een propaangastank.
  • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (voorheen aanvraag verkavelingsvergunning)
  • Aanvraag tot bijstelling van de verkaveling (voorheen verkavelingswijziging).

Let op! Alle aanvragen worden behandeld volgens de nieuwe procedures van de omgevingsvergunning. De vorige aanvraagformulieren zijn niet meer geldig en worden niet meer aanvaard.

Volgende projecten moeten verplicht digitaal ingediend worden via het omgevingsloket:

  • projecten met verplichte medewerking van architect (brochure zie onderaan deze pagina)
  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van eerste of tweede klasse
  • verkavelingen
  • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

Andere aanvragen worden bij voorkeur ook digitaal ingediend. U kunt eerst oefenen op het omgevingsloket door te kiezen voor oefenloket vooraleer uw dossier definitief in te dienen. Lukt het digitaal toch moeilijk? Dan kunt u uw aanvraag op papier indienen via de stad Tongeren. Het dossier wordt dan door de stad – met kosten – gedigitaliseerd.

Kom hier te weten of u een vergunning nodig heeft

Heeft u vragen over het samenstellen van uw dossier?

Meer info

Heeft u ondersteuning nodig bij het gebruik van het digitaal loket? Contacteer dan de helpdesk op het nummer 078/78.78.54 of via helpdesk.omgevingsvergunning@vlaanderen.be. Vermeld bij uw vraag het dossiernummer bovenaan uw scherm (wordt toegekend door de toepassing zelf).

;