Onderwijs

Lessen blijven geschorst tot en met 19 april. Of de maatregelen ook daarna verlengd worden, is nog niet bekend. Op 31/03 overlegden de onderwijsminister, de vakbonden, de onderwijskoepels, het GO! en de CLB-centrumnetten over het verdere verloop van het schooljaar. Tot nu toe lag de focus op het hernemen van de geziene leerstof via alternatieve vormen van leren. De paasvakantie wordt een periode van rust: leerkrachten zullen geen leerinhouden aanbieden.
Als de coronamaatregelen ook na de paasvakantie verder gaan, zullen scholen overschakelen naar ‘preteaching’ van nieuwe leerstof. Over de precieze invulling daarvan volgt later meer informatie.
Schooluitstappen blijven onmogelijk tot het einde van dit schooljaar (tot 30 juni).
Meer informatie op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Tips voor ouders

Nog vragen?

Bel het callcenter Corona & Onderwijs op 02 553 27 46 (tussen 8 en 17 uur).