Onderwijs

Op 15 mei zijn een aantal leerjaren terug stilaan opgestart. In de lagere school is dit het 1ste, 2de en 6de leerjaar. In het buitengewoon lager onderwijs: max. 3 leerjaren/leeftijdscohortes.
En in het secundair onderwijs:
  • 6 aso
  • 6 tso/kso/bso/7bso
  • dbso (enkel fase arbeidsdeelname) en leertijd
  • buso OV4: zoals gewoon secundair onderwijs
  • buso OV3 (laatste jaar kwalificatiefase + integratiefase)
  • hbo5 Verpleegkunde (laatste module)
Scholen doen aan 'preteaching' voor nieuwe leerstof voor de overige leerjaren.

Wat met opvang?

  • Het basis- en secundair onderwijs blijven voorzien in opvang van leerlingen op school en in voor- en naschoolse opvang. In die opvang krijgen de leerlingen nieuwe leerstof aangeboden via ‘preteaching’, net zoals hun klasgenoten die thuis zijn.
  • Geleidelijk zullen meer kinderen naar de opvang komen, aangezien meer sectoren herstarten en dus meer ouders door het werk hun kind niet zelf meer kunnen opvangen.
  • Er zijn signalen dat voor een steeds grotere groep van kwetsbare leerlingen ‘preteaching’ thuis om verschillende redenen niet evident is. Als school kan je het best inschatten of zij niet beter af zijn in de opvang op school.
  • Leerlingen in de opvang moeten vanaf de herstartfase volgens het contactbubbel-principe gescheiden blijven van de groepen leerlingen die les krijgen op school, niet alleen in de klas, maar ook bij afhaalmomenten, speeltijden, eetmomenten ...
Schooluitstappen blijven onmogelijk tot het einde van dit schooljaar (tot 30 juni).
Meer informatie op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Tips voor ouders

Nog vragen?

Bel het callcenter Corona & Onderwijs op 02 553 27 46 (tussen 8 en 17 uur).