Ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen

Eén van de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact is ontharden en vergroenen. Minder steen en meer groen zorgt voor een positief effect op verdroging (het water kan beter infiltreren en het grondwater wordt aangevuld), minder kans op overstroming, meer verkoeling bij hitte en meer biodiversiteit in de tuinen.

Hoe aanvragen?

Online aanvragen

Wat?

De opgebroken (open) verharding moet vervangen worden door gazon of (streekeigen) plantgoed. Hierbij moet er minstens 5 m² (open) verharding worden opgebroken. 

Bedrag?

De subsidie bedraagt max. 500 euro. Deze kan aangevraagd worden door de eigenaar of de huurder van de woning (mits akkoord van de eigenaar). Per adres kan één aanvraag/jaar worden ingediend. 

Wanneer aanvragen?

U vraagt de subsidie minstens 3 weken voor aanvang van de werken aan. 

Na uitvoering van de werken

Als de werken afgerond zijn bezorgt u een foto van de toestand voor en na de werken en een factuur of aankoopbon van het plantgoed of het gras, dat niet ouder is dan 6 maanden na indiening van de aanvraag. Onvolledige dossiers komen niet in aanmerking.

;