Ontwerp nationaal Water programma 2022-2027

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 kan iedereen een zienswijze indienen over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijbehorende bijlagen, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplan en ...

Programma Noordzee voor de periode 2022-2027. Ook kunt u een zienswijze indienen over het milieueffectrapport en de Passende beoordeling van deze plannen.

lees meer over het nationaal Water programma

lees meer over de kennisgeving van het nationaal Water programma

Gepubliceerd op maandag 29 maart 2021 13.23 u.